Głównym obszarem działalności naszej firmy jest stale rozwijająca się sieć skupów zużytych puszek aluminiowych.

Działamy w ramach Grupy CANPACK już od 1995 roku.

Aktualności

  Dane spółki

  CANPACK Recycling Sp. z o.o.
  Siedziba Zarządu
  ul. Jasnogórska 1 31-358 Kraków
  tel: 12 377 76 35
  e-mail: cprecycling@canpack.com
  NIP: 531-15-83-006
  Regon: 140067375
  BDO: 000390375
  Prezes Zarządu
  Marek Kura

  Co skupujemy

  Jednym z obszarów działalności firmy CANPACK Recycling Sp. z o.o. jest skup zużytych puszek aluminiowych. Skup odbywa się w kilku działających na terenie Polski zakładach zbierania odpadów opakowaniowych.

  Na terenie zakładów złom przygotowywany jest do dalszego recyklingu w hucie aluminium. Dostawcy złomu mogą dostarczyć puszki aluminiowe luzem lub w formie sprasowanych brykietów. Do transportu puszek wykorzystywany może być zarówno transport zorganizowany przez dostawcę, jak i transport własny CANPACK Recycling Sp. z o.o.

  CANPACK Recycling Sp. z o.o. jako firma stawiająca szczególny nacisk na prawidłowość i legalność prowadzonej działalności posiada wszelkie wymagane prawem zezwolenia ( na zbieranie i przetwarzanie odpadów opakowaniowych ).

  Zakłady zbierania odpadów opakowaniowych firmy CANPACK Recycling Sp. z o.o. stanowią element cyklu, w trakcie którego dochodzi do wielokrotnego przetwarzania tego samego materiału, w celu jego ponownego użycia jako puszka aluminiowa.

  Puszka aluminiowa zaczyna swój cykl życia jako blacha wyprodukowana w hucie specjalizującej się w przetopie aluminium przeznaczonego do produkcji puszek aluminiowych. Następnie blacha trafia do fabryki puszek aluminiowych, których największym producentem w Polsce, i jednym z największych na świecie jest Grupa Can Pack, której częścią jest firma CANPACK Recycling Sp. z o.o.

  Następnie wyprodukowana puszka aluminiowa trafia do producenta napoju, w którego rozlewni jest napełniania. Gotowe napoje trafiają do sklepów, gdzie mogą je nabyć konsumenci.

  Zużyte puszki aluminiowe zostają następnie zbierane przez różnego rodzaju podmioty i trafiają do zakładów zbierania odpadów prowadzony przez firmę CANPACK Recycling Sp. z o.o. gdzie poddawane są oczyszczaniu i przygotowaniu do przetopienia w hucie aluminium. Po przetopieniu cały proces może ulec powtórzeniu nieskończoną ilość razy. Aluminium nie traci po przetworzeniu swoich właściwości.

  SKUPY PUSZKI ALUMINIOWEJ W INNYCH KRAJACH
  Naszą działalność prowadzimy również w innych krajach, o szczegóły prosimy pytać mailowo lub telefonicznie.

  Kontakt

  Siedziba zarządu
  Maciej Tyka
  Dyrektor Pionu UBC
  tel. kom. 695 271 552
  tel. 12 377 74 68
  e-mail: maciej.tyka@canpack.com
  Tomasz Warelis
  Kierownik ds. UBC
  tel. kom. 695 002 064
  tel. 12 377 76 05
  e-mail: tomasz.warelis@canpack.com
  Szymon Musiał
  Specjalista ds. UBC
  tel. kom. 785 920 028
  tel. 12 377 76 04
  e-mail: szymon.musial@canpack.com
  Monika Małopolska-Zielińska
  Specjalista do spraw ochr. środowiska i UBC
  tel. kom. 695 605 445
  tel. 12 377 75 78
  e-mail: monika.zielinska@canpack.com
  Rafał Mika
  Kierownik ds. finansowo-operacyjnych
  tel. kom. 695 270 046
  tel. 12 377 77 96
  e-mail: rafal.mika@canpack.com
  Joanna Sarnecka
  Specjalista ds. Administracyjnych
  tel. kom. 695 002 043
  tel. 12 377 75 67
  e-mail: joanna.sarnecka@canpack.com
  Joanna Jedynak
  Specjalista ds. Administracyjnych
  tel. kom. 695 120 362
  tel. 12 377 76 35
  e-mail: joanna.jedynak@canpack.com
  Sławomir Kowalski
  Specjalista ds. Administracyjnych
  tel. kom. 695 120 368
  tel. 12 377 76 66
  e-mail: slawomir.kowalski@canpack.com
  Skup puszki aluminiowej

  Zakład nr 1 Mysłowice
  ul. Mikołowska 31
  41-400 Mysłowice

  Tomasz Pytka
  Kierownik Zakładu
  tel. kom. 695 271 276
  e-mail: tomasz.pytka@canpack.com

  Justyna Zobek
  Asystentka ds. zakładowych
  tel. kom. 695 271 534
  e-mail: justyna.zobek@canpack.com

  Zakład nr 2 Wrocław
  ul. Grabiszyńska 241
  53-234 Wrocław

  Piotr Jaworski
  Kierownik Zakładu
  tel. kom. 695 272 181
  e-mail: piotr.jaworski@canpack.com

  Anna Głuch
  Asystentka ds. zakładowych
  tel. kom. 695 270 970
  e-mail: anna.gluch@canpack.com

  Zakład nr 3 Bydgoszcz
  ul. Rynkowska 19
  85-503 Bydgoszcz

  Marek Magrowski
  Kierownik Zakładu
  tel. kom. 695 272 119
  e-mail: marek.magrowski@canpack.com

  Beata Lepianka
  Asystentka ds. zakładowych
  tel. kom. 693 650 715 e-mail: beata.lepianka@canpack.com

  Zakład nr 4 Warszawa
  ul. Gierdziejewskiego 5
  02-495 Warszawa

  Sławomir Zdunek
  Kierownik Zakładu
  tel. kom. 693 651 946
  e-mail: slawomir.zdunek@canpack.com

  Katarzyna Szepietowska
  Asystentka ds. zakładowych
  tel. kom. 695 271 519
  e-mail: katarzyna.szepietowska@canpack.com

  Zakład nr 5 Gdańsk
  ul. Budowlanych 27
  80-298 Gdańsk

  Adam Brzozowski
  Kierownik Zakładu
  tel. kom. 695 271 178
  e-mail: adam.brzozowski@canpack.com

  Natalia Kuchta
  Asystentka ds. zakładowych
  tel. kom. 695 271 533
  e-mail: natalia.kuchta@canpack.com

  Zakład nr 6 Olsztyn
  ul. Lubelska 25a
  10-406 Olsztyn

  Tomasz Łastowski
  Kierownik Zakładu
  tel. kom. 695 271 306
  e-mail: tomasz.lastowski@canpack.com

  Patrycja Kępka
  Asystentka ds. zakładowych
  tel. kom. 695 271 536
  e-mail: patrycja.kepka@canpack.com

  Zakład nr 7 Poznań
  ul. Topolowa 1
  64-530 Pólko

  Kamil Kasprzak
  Kierownik Zakładu
  tel. kom. 693 651 082
  e-mail: kamil.kasprzak@canpack.com

  Sławomira Pytel
  Asystentka ds. zakładowych
  tel. kom. 663 880 225
  e-mail: slawomira.pytel@canpack.com

  Zakład nr 8 Lublin
  ul. Turystyczna 32
  20-207 Lublin

  Tomasz Malesa
  Kierownik Zakładu
  tel. kom. 695 001 227
  e-mail: tomasz.malesa@canpack.com

  Katarzyna Marcyniuk
  Asystentka ds. zakładowych
  tel. kom. 695 001 957
  e-mail: katarzyna.marcyniuk@canpack.com

  Zakład nr 9 Tarnów
  ul. Giełdowa 26
  33-100 Tarnów

  Paweł Zając
  Kierownik Zakładu
  tel. kom. 695 001 025
  e-mail: pawel.zajac@canpack.com

  Teresa Zając
  Asystentka ds. zakładowych
  tel. kom. 695 001 473
  e-mail: teresa.zajac@canpack.com

  Audyt recyklera

  Poniżej znajduje się skan oświadczenia Zarządu CANPACK Recycling Sp. z o.o. dotyczącego rocznego audytu zewnętrznego przedsiębiorcy wystawiającego dokumenty DPO, DPR, EDPO lub EDPR.

  Ogólne warunki zakupów (OWZ)

  Pod poniższym linkiem mogą się Państwo zapoznać z naszymi Ogólnymi Warunkami Zakupów (OWZ)

  Ochrona danych osobowych

  Polski