Raport "Ewolucja w siedmiu krokach"

2019-01-10

Z radością i dumą informujemy, że seria współorganizowanych przez CP Recycling  oraz Interseroh spotkań branżowych pod nazwą "Usprawniony system" zaowocował raportem „Ewolucja w siedmiu krokach”. Opracowanie stanowi autorską propozycję usprawnienia systemu gospodarowania opakowaniami i odpadami opakowaniowymi w Polsce i jest efektem szerokiej dyskusji i konsultacji branżowych prowadzonych przez nasze organizacje odzysku opakowań.