Konkurs Biżuterii Ekologicznej 2015

W dniu 30 września 2015 roku Koba Organizacja Odzysku Opakowań S.A. w ramach publicznych kampanii edukacyjnych zorganizowała konkurs na „Najciekawszą Biżuterię Ekologiczną Wykonaną z Odpadów Opakowaniowych

„ Konkurs przeprowadzono w klasach gimnazjalnych Gminnego Zespołu Szkół w Kozłowie.