Akcja Sprzątanie lasu

W dniu 9.10.2010 KOBA Organizacja Odzysku Opakowań S.A. w Krakowie, wraz ze Szkołami Podstawowymi z Antolki, Kozłowa, Pstroszyc , Przybysławic oraz Zespołem Szkół nr. 2 z Miechowa zorganizowała Akcję "Sprzątanie Lasu”. W Akcji wzięli także udział myśliwi z tutejszego Koła Łowieckiego. Oprócz sprzątania lasu należącego do Nadleśnictwa Tunel , dzieci zbierały ; kasztany, żołędzie oraz kolby kukurydzy, które wykorzystane będą do zimowego dokarmiania zwierząt dziko żyjących w tutejszym lesie.  Tego typu działania są  prowadzone corocznie  i co rok coraz więcej dzieci i młodzieży chce uczestniczyć w tego typu akcjach. Rozpoczynaliśmy dwa lata temu , kiedy to na akcję przyszło ok. 30 dzieci . Natomiast w tegorocznej Akcji uczestniczyło 88 uczniów oraz 9 osób opieki, a także 19 myśliwych.  Nasze działania zostały zauważone i docenione przez lokalne władze i na finał akcji przybyli: Starosta Powiatu Miechowskiego Mieczysław Bertek oraz Wójt Gminy Książ Wielki Marek Szopa. W trakcie Akcji zebrano:

  • 3,4 tony śmieci
  • 2,5 tony kukurydzy
  • 0,9 tony kasztanów
  • 0,15 tony żołędzi.