Relacja z obchodów Dnia Ziemi 2009

KOBA Organizacja Odzysku Opakowań, Spółka Eco Serwis oraz Fundacja Nasza Ziemia uczestniczą aktywnie w obchodach Dnia Ziemi w Polsce już od pięciu lat.

Każdego roku w kwietniu w 12 zakładach recyklingu puszek aluminiowych w Polsce i jednym zakładzie przetwarzania stłuczki szklanej w Orzeszu (na Śląsku) ogłaszane są dni otwarte z okazji Dnia Ziemi, podczas których prowadzone są warsztaty ekologiczne dla zaprzyjaźnionych szkół, dziennikarzy i organizacji społecznych.

W dniach 20-24 kwietnia 2009r. w ramach obchodów „Dni Ziemi” do zwiedzania Zakładu Eco Serwis zostali zaproszeni uczniowie krakowskich szkół. W tym roku Zakład nr 11 odwiedzili m.in. studenci Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Studenci zwiedzali Zakład w trzech grupach, w sumie przybyło ok. 90 osób. Studenci wykazali duże zainteresowanie procesem wtórnego przerobu puszki. Byli zaskoczeni możliwością  wielokrotnego użycia tego typu opakowań.

Zakład odwiedziły również przedszkolaki z pobliskiego przedszkola. Dzieciom oraz nauczycielkom zaprezentowano wszystkie etapy przygotowania puszek do powtórnego przetworzenia oraz zapoznano z informacjami dotyczącym technologii odzysku opakowań aluminiowych. Dzieci bardzo chętnie oglądały kolejne etapy przerobu puszki. Jak zwykle szczególne zainteresowanie wzbudziło skanowanie gotowych kostek.

W Bydgoszczy obchody z okazji Dnia Ziemi odbyły się w Gimnazjum nr 24 im. Jerzego Sulimy-Kamińskiego, do którego zostały przekazane wszystkie materiały Fundacji Nasza Ziemia poświęcone ochronie klimatu.

Przebieg był następujący:

1. Debata ekologiczna
2. Scenki tematyczne
3. Konkursy
4. Sprzątanie świata

We wtorek 21 kwietnia 2009 r. w ramach obchodów Dnia Ziemi do Zakładu Recyklingu w Dąbrowie Górniczej zostali zaproszeni uczniowie I-szych klas Gimnazjum nr 1 w Sosnowcu wraz z opiekunami.

Na początku kierownik zakładu przedstawił krótki wykład na tematy związane z recyklingiem i ochroną środowiska, ze szczególnym uwzględnieniem odzysku puszek aluminiowych. Następnie uczniowie mieli okazję zapoznać się z poszczególnymi etapami procesu technologicznego przygotowania puszek przed wysłaniem ich do powtórnego przetworzenia. Zwiedzający mogli przyjrzeć się rozładunkowi i wstępnemu oczyszczaniu UBC oraz oczyszczaniu za pomocą separatora magnetycznego i prasowaniu. Największym zainteresowaniem cieszył się proces skanowania i klasyfikacji na poszczególne gatunki.

Na zakończenie, po wykonaniu wspólnych pamiątkowych fotografii, nasi goście zostali poczęstowani napojami, oczywiście w puszkach!

Warto pamiętać!:

Puszki:

- Aluminiowe puszki w całości nadają się do przetworzenia i nie muszą trafiać na wysypiska śmieci.
- Odzysk aluminium z puszek prowadzić można w nieskończoność, nie powodując utraty jakości metalu.
- Recykling puszek aluminiowych, w stosunku do produkcji aluminium z boksytu, powoduje zmniejszenie ilości zanieczyszczeń powietrza aż o 95%, a zanieczyszczeń wody o 97%, ogranicza zużycie energii elektrycznej o 95%.
- Produkcja aluminium z puszek jest o 60% tańsza od uzyskiwania go z rudy.

Opakowania szklane:

- Zużyte szkło opakowaniowe może być w 100% poddawane recyklingowi.
- Stłuczkę z wykorzystanych opakowań huty szkła przetapiają na nowe opakowania. Ze stłuczki można także produkować materiały izolacyjne.
- Stłuczka może zastąpić nawet 85-90% surowców naturalnych.
- Recykling pozwala oszczędzać energię, zmniejszyć objętość odpadów na składowiskach i emisję zanieczyszczeń do atmosfery.