Wiosenne porządki 2009

Wiosną 2009 roku KOBA Organizacja Odzysku Opakowań zorganizowała „Wiosenne Porządki”. W ramach tej akcji w 24 miejscowościach z Gmin Książ Wielki Kozłów oraz Miechów przeprowadzono akcję informacyjną przedstawiającą korzyści płynące z recyklingu szkła i zachęcono do zbiórki tego surowca. Do działań włączyli się nawet księża z lokalnych parafii.

KOBA zapewniła mieszkańcom wybranych miejscowości darmowe worki, a każdy, kto w określony dzień wystawił przed swoją posesję worek ze szkłem otrzymał w zamian sadzonkę drzewa lub krzewu owocowego. Dzięki temu w czasie 5 dni udało się zebrać 39 ton stłuczki, którą następnie poddano w 100% recyklingowi w Hucie Szkła Orzesze. Wynik zbiórki zaskoczył nawet organizatorów.

Na zakończenie akcji dzieci ze Szkoły Podstawowej w Pstroszycach, pod opieką pani Marty Czapli, wystawiły spektakl na temat segregacji odpadów. Dodatkową atrakcją był pokaz mody recyklingowej. Poza tym każda szkoła, która wzięła udział w akcji otrzymała sprzęt RTV ufundowany przez Organizację Odzysku KOBA.