Sprawozdanie z akcji "Ożywić pola" - Rzeszów

KOBA Organizacja Odzysku Opakowań, od wielu lat prowadzi aktywną edukację ekologiczną, skierowaną do zróżnicowanych - wiekowo i zawodowo - środowisk, w tym realizuje programy skierowane do młodzieży, których celem jest wzmacnianie wrażliwości ekologicznej młodych ludzi i edukacja ekologiczna młodzieży szkolnej.
Od 2008 wspiera lokalne szkoły biorące udział w programie  organizowanym   przez Redakcję „Łowca Polskiego” akcja „Ożywić pola” - Zrealizowały dotychczas, pięć edycji programu.

Zgodnie z tematyką priorytetową działania, tj. zachowania różnorodności biologicznej oraz pogłębiania wiedzy na temat obszarów chronionych Natura 2000, głównymi celami akcji „Ożywić pola” są przedsięwzięcia promujące realizacje zasad zrównoważonego rozwoju i polityki ekologicznej, a przede wszystkim aktywna edukacja ekologiczna młodzieży szkolnej.

Program zakłada - jako podstawowe zadanie dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych – wyspowe nasadzanie drzew i krzewów, czyli tworzenie tzw. remiz śródpolnych, a tym samym również wzbogacanie ekotonów polno-leśnych, co w efekcie stwarza bardzo korzystne warunki żerowe i osłonowe dla zwierząt bytujących w polnych ekosystemach (zające, kuropatwy, bażanty, sarny, ptactwo śpiewające itd.) i wzmacnia bioróżnorodność obszarów polnych, sprzątanie lasów, z także pielęgnacja już istniejących remiz (i dosadzenia w nich dodatkowych roślin). W ten sposób realizowana jest zasada metodyczna, by uczeń miał okazję do obserwowania zmian w przyrodzie, w tym wypadku w remizie posadzonej m.in. z jego udziałem, w dłuższym czasie – dla wzmocnienia efektu edukacyjnego.

Aktualnie w Akcji bierze udział prawie 200 szkół, (ok. 30 000 uczestników).
W bieżącym roku KOBA Organizacja Odzysku Opakowań nagrodziła szkołę, która spośród nowych uczestników programu, była najaktywniejsza , w działaniach na rzecz ochrony otaczającej nas przyrody.

Laureatem nagrody została:
Szkoła Podstawowa w Rudnej Wielkiej z województwa podkarpackiego. Uroczyste wręczenie nagrody odbyło się w trakcie uroczystego finału regionalnego zorganizowanego w Rzeszowie.