Sprzątanie Lasu Nadleśnictwo Tunel 2015

W dniu 3.10.2015 KOBA Organizacja Odzysku Opakowań S.A wraz ze szkołami z Antolki, Przybysławic, Kozłowa przeprowadziły akcję mającą na celu sprzątanie lasu oraz zbiórka żołędzi , które zostały przekazane Nadleśnictwu Miechów w celu hodowli sadzonek do ponownego zasadzeń na terenie nadleśnictwa. W Akcji udział wzięło ok. 120 uczniów z ww szkół oraz przedstawiciele Lasów Państwowych. Nadleśniczy wraz z przedstawicielem firmy KOBA opowiadali uczniom, jaki wpływ maja zużyte opakowania na faunę i florę polskich lasów  , a także zasady postępowania z niepotrzebnymi opakowaniami sposoby selektywnej zbiórki oraz metody recyklingu odpadów opakowaniowych.

Tradycyjnie, po akcji uczniowie spożyli gorący posiłek, była to także okazja do wymiany doświadczeń z działań jakie ww Szkoły prowadzą , w ramach kształtowania postaw proekologicznych.