Sprawozdanie z przebiegu XIV edycji kampanii Sprzątanie Świata.

Z okazji 14 już kampanii "Sprzątanie Świata", organizowanej przez Fundację Nasza Ziemia, w dniach 14 - 15 września 2007 Organizacja Odzysku KOBA S.A. wspólnie z Zakładami Eco Serwis Sp. z o.o. zorganizowała zajęcia edukacyjne dla dzieci i młodzieży z pobliskich szkół.
Akcje odbyły się aż w 13 miejscowościach w całej Polsce, w zakładach zajmujących się bezpośrednio odpadami opakowaniowymi z aluminium i szkła. Miały one przyjemność gościć około tysiąca dzieci i młodzieży wraz z ich opiekunami.
Dla naszych gości przygotowano wiele materiałów edukacyjnych, w tym konkursy oraz nagrody. W naszych zakładach mogli zobaczyć jak przebiegają procesy segregacji, prasowania i skanowania puszek aluminiowych, segregacji i recyklingu szkła oraz obejrzeć najnowsze technologie w tych dziedzinach. Jednak, co najważniejsze nasi goście zetknęli się osobiście z problemem coraz większej ilości powstających na Ziemi odpadów i potrzebą ich ograniczania oraz segregowania.
Mamy nadzieję, że nasze działania zaowocują odpowiedzialnym i ekologicznym podejściem, że młodzież już od teraz będzie zwracać uwagę na swoje otoczenie i powstające w życiu codziennym odpady opakowaniowe. Odwiedzając nasze zakłady mogli przekonać się, że warto je segregować, odzyskiwać i poddawać powtórnemu przerobowi, oszczędzając przy tym zasoby naturalne, energię i dbając o środowisko. Bo najważniejsza jest rola każdego z nas, łącząc wysiłki możemy zdziałać więcej!

Nasz wspólny świat to nasza wspólna odpowiedzialność!!