Sprawozdanie z akcji ''Sprzątanie Świata'' - Wielka Wieś

W ramach Akcji Sprzątania Świata Zakład nr 2 w Wielkiej Wsi wysłał zaproszenia do szkół w celu wizytacji Zakładu w dniu 15 i 17 września 2006. Wycieczki szkolne pojawiły się w dniu 15 i 17 września. Zakład zwiedziło łącznie 100 osób. Byli to uczniowie z Zespołu Szkół w Laskowej oraz ze Szkoły Podstawowej nr 3 z Kasinki Małej. Podczas zwiedzania uczniowie zapoznali się z informacjami dotyczącymi sposobu pozyskiwania, sortowania oraz prasowania puszek aluminiowych.

Dużym zainteresowaniem cieszyła się kontrola jakości sprasowanych kostek na urządzeniu skanującym oraz rozbijanie II gat w Centrum Oczyszczania. Nadmieniam, że z racji posiadania w naszym zakładzie prasy typu brykieciarka dodatkową atrakcją dla dzieci była możliwości zobaczenia całego procesu prasowania wieczek aluminiowych dostarczanych przez firmę Can-Pack S.A.

Finałem zwiedzania zakładu była możliwość zobaczenia załadunku do Niemiec sprasowanych brykietów. Informuję, że w dniu tym dzieci przywiozły puszki, które firma Koba zakupiła po atrakcyjnej cenie oraz zachęcając do dalszego zbierania puszek aluminiowych wręczyliśmy nagrody dzieciom i opiekunom.