Sprawozdanie z akcji ''Sprzątanie Świata'' - Poznań

W wyniku przeprowadzonej akcji informacyjnej dnia 15.09.2006r. do zakładu nr 9 w Poznaniu przybyło 7 klas, 5 klas z SP. nr 50 oraz 2 klasy z IX Liceum Profilowanego.

Akcję oprowadzania po zakładzie KOBA rozpoczęto od godz. 9.45 a zakończono o godz. 14.30. Podczas pokazu funkcjonowania zakładu KOBY oraz podczas szkoleń dzieci dotyczących zagadnień recyklingu zorganizowano szereg pokazów, konkursów oraz szkoleń dotyczących segregacji odpadów na przykładach. Rozdano również większość gadżetów dla dzieci oraz zakupiono cukierki dla uczestników akcji. Całość akcji udokumentowano zdjęciami oraz czynnym uczestnictwem pracowników zakładu KOBA w Poznaniu.

Łącznie zakład oglądało ok. 150 osób oraz 14 dzieci niepełnosprawnych z klas integracyjnych, które zostały przywiezione do zakładu taksówkami firmy A.S. Politowicz. Ogólna opinia nauczycieli uczestniczących w tej akcji była bardzo pozytywna, a sama Organizacja akcji została sumiennie i sprawnie przeprowadzona.