Sprawozdanie z akcji ''Sprzątanie Świata'' - Orzesze

W dniu organizowania akcji Zakład Nr 12 w Orzeszu odwiedziła klasa 2c ze szkoły podstawowej nr 1 w Katowicach. Niestety odzew ze szkół na terenie Orzesza był znikomy -  informacja wpłynęła do nich zbyt późno ( chodzi o zainteresowane szkoły, które miały już coś zaplanowanego na ten dzień). Jednak wyraziły chęć odwiedzenia Zakładu Recyklingu w terminie późniejszym oraz włączenie się do
akcji zbierania odpadów szklanych i odsprzedania ich KOBIE ( akurat w tej dziedzinie współpraca układa się dobrze).

Dzieci były bardzo zainteresowane procesem oczyszczania, gdyż w Orzeszu jest on powiedzmy "spektakularny" ( separacja magnetyczna i fotooptyczna). Również pokaz przeładowywania kontenerów oraz załadunek za pomocą ładowarki kołowej wzbudził ich aplauz.
Kierownik Zakładu przybliżył dzieciom proces oczyszczania oraz "wędrówkę" odpadów z ich domów do ponownego przetopienia w hucie szkła.

Największą uciechę jak to zwykle bywa sprawiło im jednak rozdanie gadżetów - po  którym stwierdziły, ze to "najlepsza wycieczka w ich życiu!"

Marcin Jakubkiewicz