Sprzątanie Świata w Odporyszowie

Sprzątanie Świata w Odporyszowie

Ponad 100 wychowanków SIEMACHY wraz z rodzicami i opiekunami wzięło udział w sobotniej akcji w dniu 26 września 2015 roku pt. Sprzątanie Świata na terenie Odporyszowa. Dzięki zaangażowaniu uczestników udało się zebrać sto pięćdziesiąt 35-litrowych worków odpadów. Tegoroczne Sprzątanie Świata odbyło się w Odporyszowie dzięki inicjatywie Stowarzyszenia SIEMACHA oraz wsparciu Urzędu Gminy w Żabnie i prywatnych przedsiębiorców - tarnowskiej Toyoty Kobos oraz firmy KOBA Organizacja Odzysku Opakowań S.A.. Patronat Honorowy nad akcją objęło Stowarzyszenie Czysta Polska, które od wielu lat pod wodzą Rafała Sonika sprząta Tatry.  Pomimo nieprzyjemnej pogody w biurze akcji zlokalizowanym w placówce SIEMACHY stawiło się ponad 100 wolontariuszy. Dzięki ich zaangażowaniu udało się posprzątać wiele zakątków Odporyszowa m.in. okolice szkoły podstawowej, stadionu oraz kościoła czy lasy otaczające miejscowość. Po wykonaniu zadania wolontariusze spotkali się ponownie u SIEMACHY, gdzie uczestniczyli w warsztatach ekologicznych zorganizowanych przez partnerów akcji oraz w krótkim kursie udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej

Sprzątanie Świata w Odporyszowie jest ważnym elementem zbliżającej się inauguracji Centrum Sportów Konnych, które SIEMACHA otwiera na terenie swojej placówki. Nowoczesne Centrum będzie służyć wychowankom Stowarzyszenia oraz lokalnej społeczności.,

Dzięki Sprzątaniu Świata oraz otwarciu Centrum Sportów Konnych SIEMACHA uzupełnia swoją ofertę wychowawczą o kontakt młodych ludzi z naturą, dzięki któremu uczą się odpowiedzialności, zdobywają wiedzę i rozwijają swoje zdolności.