Akcja Sadzenia Drzew i Krzewów – Nadleśnictwo Tunel

 W dniu 22.04.2016 KOBA Organizacja  Odzysku Opakowań S.A wspólnie z dziećmi i młodzieżą ze szkół z: Kozłowa, Antolki, Przybysławic oraz Pstroszyc, przeprowadziła kolejną Akcję Sadzenia drzew i krzewów wśród remiz śródpolnych.
Jest to jedna z wielu wspólnych Akcji, mająca na celu budowanie szeroko pojętej świadomości ekologicznej . Uczniowie lokalnych szkół już od siedmiu lat co roku przeprowadzają tego typu akcje, które następnie kończą się wspólnym ogniskiem. Co roku uczniowie wspólnie z opiekunami sadzą ok. 1000 drzew oraz kilkaset krzewów.
W akcję, zaangażowane są również lokalne władze, które zapewniają transport oraz myśliwi dzierżawiący tutejszy obwód.
W tegorocznej Akcji uczestniczyło ponad 50 uczniów oraz liczne grono pedagogiczne z ww szkół.