Wielka Wyprawa

5 czerwca 2016 r. na hali AWF w Krakowie, miał miejsce finał akcji „Wielka Wyprawa”.  Hala AWF została podzielona na 5 dużych części, plus jedną, w której odbywały się wykłady na temat recyklingu, dbania o środowisko, zbiórki zużytych opakowań itp... Umieszczony został rollUp informujący o nowym kanale zbiórki zużytych opakowań oraz specjalny pojemnik do wrzucania zużytych opakowań aluminiowych. Każda z 5 części oznaczała inne zadania do wykonania - np. tor przeszkód, gdzie dzieci musiały mijać postawione pachołki, rzucać piłkami do celu, bawić się w zapasy z instruktorem, przeciągać linę itp.. Dając zadania do rozwiązania, chcieliśmy aby rodzice podjęli dyskusję na temat recyklingu zużytych opakowań.  W osobnym pomieszczeniu wykładowym odbywały się wykłady "Recypuszka" na temat zbiórki zużytych opakowań, recyklingu i dbania o środowisko. Na ekranie wyświetlany był przygotowany przez Koba Organizacja Odzysku Opakowań S.A  materiał wideo, pokazujący dlaczego warto segregować zużyte opakowania. Wykład był prowadzony przez "Recypuszka", czyli bohatera promującego recykling. W akcji uczestniczyło ponad 200 dzieci wraz z opiekunami. Wszyscy uczestnicy otrzymali również od "Recypuszka" specjalne zestawy upominków z materiałami informującymi o nowym kanale zbiórki zużytych opakowań.