Szkolenie w Szkole Podstawowej w Dąbrowie Górniczej – Strzemieszyce

W dniu 21.10.2016r. w Szkole Podstawowej w Dąbrowie Górniczej – Strzemieszyce odbyło się szkolenie dla uczniów tamtejszej szkoły podstawowej. Uczniowie zapoznali się z zasadami selektywnej zbiórki odpadów opakowaniowych w gospodarstwach domowych. W trakcie szkolenia uczniowie odpowiadali na pytania dotyczącej zasad sortowania i przygotowywania odpadów do dalszego wykorzystania w procesach odzysku i recyklingu.

Spotkanie podzielone było na dwie grupy wiekowe ; klasy 1-3 w jednej grupie , a klasy starsze 5-6 w drugiej, gdzie stopień trudności zadawanych pytań wymagał już dość dużej wiedzy. Mimo wszystko obie grupy okazały się bardzo świadomymi konsumentami, znającymi większość zasad postępowania z odpadami. Uczniowie bardzo chętnie zgłaszali się do odpowiedzi na zadawane pytania a część z nich było nagradzane gadżetami.

 Po zakończeniu szkolenia wszyscy uczniowie otrzymali pamiątkowe dyplomy ,,Młodego Ekologa” oraz plecaki. W sumie uczestników szkolenia było 107 osób.