Szkolenie w Gimnazjum w Kozłowie

W dniu 30.11.2016 CP Recycling Organizacja Odzysku Opakowań S.A przeprowadziło szkolenie dla uczniów Gimnazjum w Kozłowie. Młodzież szkolna zapoznała się z informacjami dotyczącymi zarówno środowiskowym jak i ekonomicznym aspektem selektywnej zbiórki odpadów opakowaniowych. Po zakończeniu szkolenia uczniowie otrzymali certyfikaty ukończenia szkolenia. Podczas odbywającej się prezentacji Organizacja przeprowadziła quiz wiedzy recyklingowej, za udział w którym uczniowie otrzymywali nagrody. Pomimo wysokiej trudności zadawanych pytań uczniowie tutejszego Gimnazjum wykazali się bardzo dużym zakresem wiedzy.