Szkolenie w Gimnazjum w Kozłowie nt. segregacji odpadów

W dniu 10 stycznia 2017 r. w Gimnazjum w Kozłowie odbyło się szkolenie dla klasy I a i b oraz III a na temat zasad selektywnej zbiórki odpadów opakowaniowych. Warsztaty przeprowadziła Agnieszka Kalemba. Warsztaty zostały podzielone na część teoretyczną oraz praktyczną.

W pierwszej części szkolenia została przeprowadzona prelekcja na temat zasad segregacji odpadów opakowaniowych . Gimnazjaliści zapoznali się z pojęciami takimi jak: odpad, rodzaje odpadów, dzikie wysypiska śmieci, recykling oraz poznali zasady segregacji odpadów opakowaniowych. Z kolei druga cześć szkolenia miała na celu usystematyzowanie oraz utrwalenie wiadomości związanych z segregacją . Został przeprowadzony quiz wiedzy, podczas którego uczniowie odpowiadali na pytania dotyczące zasad sortowania i przygotowania odpadów do dalszego wykorzystania w procesach odzysku. Uczniowie bardzo chętnie odpowiadali na zadawane pytania, a poprawne odpowiedzi nagradzane były nagrodami książkowymi. Nagrody zostały ufundowane przez CP Recycling Organizację Odzysku Opakowań. W sumie w warsztatach uczestniczyło 45 uczniów. Na zakończenie spotkania wykonano pamiątkowe zdjęcie.

Głównym celem szkolenia było uwrażliwienie uczniów na problemy środowiska naturalnego, rozbudzenie poczucia odpowiedzialności za przyszłość otaczającego nas środowiska, kształtowanie postaw proekologicznych oraz wykształcenie nawyku prawidłowej segregacji odpadów opakowaniowych.