"Segreguj świadomie!"

Dnia 30.05.2017 r. uczniowie 4 klasy Szkoły Podstawowej z Wilkowic odwiedzili Zakład Zagospodarowania Odpadów w Trzebani, gm. Osieczna. Wzięli oni udział w zajęciach edukacyjnych pn. "Segreguj świadomie!", poświęconych tematyce selektywnej zbiórki odpadów komunalnych "u źródła". W celu podniesienia świadomości ekologicznej, w aktywny sposób przekazane zostały zasady prawidłowej segregacji odpadów komunalnych. W trakcie wizyty odbyła się lekcja ekologiczna w formie warsztatów, połączona z prezentacją multimedialną obrazującą funkcjonowanie systemu gospodarki odpadami w naszym regionie, a całe spotkanie zakończyło się zwiedzaniem Zakładu Zagospodarowania Odpadów. Patronem akcji była CP Recycling Organizacja Odzysku Opakowań S.A.