IX edycja programu „Kubusiowi Przyjaciele Natury”

W roku 2016/2017 w przedszkolach odbywa się IX edycja programu „Kubusiowi Przyjaciele Natury”.  Akcja rozpoczęła się 22.X.2016r. wyjątkowym Dniem Przyjaciół Natury.

To największy w Polsce program edukacyjny skierowany do przedszkoli. Do akcji przystąpiło 600 tys dzieci z 7500 przedszkoli z całej Polski. Akcja organizowana jest przez markę Kubuś i firmę Tymbark. Partnerem programu jest CP RECYCLING Organizacja Odzysku Opakowań S.A.  Grono „Kubusiowych Przyjaciół Natury” liczy już ponad 3 mln dzieci z całej Polski, bo tyle uczestników wzięło łącznie udział w dotychczasowych edycjach programu.

Celem programu jest  nauka o otaczającym świecie, przyrodzie i jej darach, poznanie zasad zdrowego żywienia oraz zachęcenie dzieci do dbania o środowisko naturalne, popularyzacja tematyki ekologicznej wśród najmłodszych w zakresie dbania  i oszczędzania wody i prądu, recyklingu i selektywnej zbiórki śmieci oraz wielu innych zagadnień.