Projekt "Z ekologią na ty"

8 grudnia 2017 roku w Szkole Podstawowej Nr 1 w Kozłowie z oddziałami gimnazjalnymi odbył się finał projektu "Z ekologią na ty". Głównym celem projektu było podniesienie świadomości ekologicznej uczniów oraz poznanie zasad selektywnej zbiórki odpadów opakowaniowych. W ramach programu odbyła się zbiórka makulatury, plastikowych butelek oraz akcja sprzątania terenu wokół szkoły. Poza tym uczniowie uczestniczyli w warsztatach dotyczących zasad segregacji odpadów i postępowania z odpadami niebezpiecznymi oraz został zorganizowany konkurs wiedzy ekologicznej. W projekcie uczestniczyło 119 uczniów. Na zakończenie programu nagrodzono 15 najaktywniejszych uczniów, którzy otrzymali  dyplomy oraz nagrody książkowe ufundowane przez firmę CP Recycling Organizację Odzysku Opakowań S.A. Nagrodzeni uczniowie:

Zbiórka makulatury, plastikowych butelek:

  1. Oliwia Szmajser (II b) i Kinga Szczęsna (II b)
  2. Patrycja Prucia (II b)
  3. Marcin Seweryn (III a) i Klaudia Wajda (II a)

 

Wyróżnienia:

Patryk Zdański (III a)

Małgorzata Seredyka (VII b)

Klaudia Przeździk (VII b)

 

Konkurs Wiedzy Ekologicznej:

  1. Natalia Skóra (III a) i Magdalena Sych (III a)
  2. Katarzyna Misiek (III a)
  3. Milena Bzdzion (III a) i Bartłomiej Schwarzer (VII b)

 

Wyróżnienia:

Klaudia Przeździk (VII b)

Jakub Pankowski