Warsztaty Ekologiczne w Sosnowcu

W dniu 23 października w Szkole Podstawowej nr 6 w Sosnowcu podczas organizowanych przez EKON warsztatach spotkaliśmy się z uczniami z klasy piątej. Dzieciom najbardziej podobała się część poświęcona praktycznemu sortowaniu odpadów oraz informacje dotyczące ilości wywożonych odpadów i ilości składowisk śmieci. Spotkanie zorganizowano po to, aby szerzyć wśród dzieci świadomość ekologiczną i wytłumaczyć dlaczego warto segregować odpady, jak prawidłowo powinno się je segregować, dlaczego to takie ważne oraz w jaki sposób wykonuje się proces odzysku i recyklingu. Współorganizatorem akcji była CP Recycling Organizacja Odzysku Opakowań S.A.

Bardzo gorąco dziękujemy Dyrekcji oraz Gronu Nauczycielskiemu na możliwość przeprowadzenia warsztatów.