Warsztaty w Szkole Podstawowej nr 29 w Katowicach

W dniu 18 października Fundacja EKON gościła ze swoimi warsztatami w Szkole Podstawowej nr 29 w Katowicach. Spotkanie było bardzo dynamiczne, a młodzież z dużą uwagą słuchała wszystkich informacji oraz aktywnie uczestniczyła w części praktycznej. Największym zaskoczeniem dla uczniów były informacje dotyczące ilości używanych plastikowych butelek i ich obiegu w przyrodzie oraz ilości zużywanych toreb jednorazowych. Współorganizatorem akcji była CP Recycling Organizacja Odzysku Opakowań S.A.

Bardzo serdecznie dziękujemy Dyrekcji oraz Gronu Pedagogicznemu za możliwość przeprowadzenia warsztatów.