Prawidłowe sortowanie odpadów i postępowanie z odpadami niebezpiecznymi - warsztaty

W dniu 22 października Fundacja EKON przeprowadziła warsztaty w Szkole Podstawowej nr 22 w Sosnowcu. Jak zawsze część poświęcona praktycznemu sortowaniu odpadów wywołała najwięcej emocji. Podobnie jak w pozostałych szkołach informacje przekazywane na temat odpadów niebezpiecznych były całkowitą nowością dla uczniów. Młodzież z klas siódmych miała dużo pytań dotyczących zagadnień poruszanych na spotkaniu. Współorganizatorem akcji była CP Recycling Organizacja Odzysku Opakowań S.A

 

Bardzo gorąco dziękujemy Dyrekcji oraz Gronu Nauczycielskiemu za możliwość przeprowadzenia warsztatów z zakresu: Prawidłowego sortowania odpadów i prawidłowego postępowania z odpadami niebezpiecznymi w strumieniu odpadów komunalnych.