Warsztaty ekologiczne

Kolejną placówką, w której przeprowadzono warsztaty z zakresu "Prawidłowego sortowania odpadów i właściwego postępowania z odpadami niebezpiecznymi w strumieniu odpadów komunalnych” była Szkoła Podstawowa nr 42 w Sosnowcu. Młodzież z dwóch klas siódmych poznała wszystkie tajniki dotyczące wyżej wymienionych zagadnień, a także aktywnie uczestniczyła w prawidłowym sortowaniu odpadów. W rozmowach prowadzonych z uczniami potwierdzają oni, że o ile przed warsztatami wiedzieli mniej więcej co jest odpadem niebezpiecznym, o tyle nie mieli wiedzy co należy z nimi robić.

 

Bardzo gorąco dziękujemy Dyrekcji oraz Gronu Nauczycielskiemu na możliwość przeprowadzenia warsztatów.