Zajęcia edukacyjne w Zakładzie do przerobu odpadów komunalnych

W ciągu 2017 roku odbywały się cykliczne zajęcia edukacyjne w Zakładzie do przerobu odpadów komunalnych firmy SEGO spółka z o.o. Partnerem spotkań był CP Recycling Organizacja Odzysku Opakowań S.A.

Każdorazowo uczestnicy brali udział prelekcji prowadzonej przez pracownika zakładu oraz byli oprowadzani po Instalacji do przetwarzania odpadów. Kolejnym etapem było zwiedzanie linii do segregacji odpadów wraz z elementami praktycznej edukacji np.: wiedzy na temat tego co powinno trafić do segregacji, a także co nie jest surowcem wtórnym nadającym się do recyklingu.

W czasie pobytu przekazywana była wiedza na temat zasad prawidłowej segregacji odpadów oraz znaczenia recyklingu. Naszym celem jest kształtowanie wrażliwości na problemy środowiska oraz zmotywowanie do działania na rzecz jego poprawy.