Szkolny Konkurs Wiedzy Ekologicznej

W dniu 05.12.2017 roku w Szkole Podstawowej Nr 1 w Kozłowie (dawniej Gminny Zespół Szkół w Kozłowie) odbył się Szkolny Konkurs Wiedzy Ekologicznej w ramach  programu aktywnej edukacji dzieci i młodzieży w zakresie kształtowania postaw ekologicznych. Program ten zorganizowany przez CP Recycling Organizacja Odzysku Opakowań obejmuje szereg działań; od wykładów- dotyczących zasad postępowania z odpadami generowanymi w gospodarstwach domowych, poprzez akcje terenowe (sprzątanie lasów), do konkursów.

W przeprowadzonym konkursie uczestniczyło ponad 250 uczniów, z których do finału konkursu wytypowano 40 najlepszych. Z czego 20 uczniów z klas IV - VII oraz 20 gimnazjalistów. Uczniowie odpowiadali na 50 pytań testowych, które dotyczyły tematyki całego programu. Gimnazjaliści musieli dodatkowo zmierzyć się z pytaniami dotyczącymi także zasad postępowania z opakowaniami po produktach niebezpiecznych i wielomateriałowych. 

Podsumowania uczniowskich zmagań dokonała wicedyrektor szkoły Pani Maria Lesiak, a nagrody zostały ufundowane przez CP Recycling. Zwycięzcy konkursu otrzymali dyplomy oraz nagrody książkowe.