„Jak segregować odpady?” – konkurs plastyczny

W dniu 15 maja 2018 r. w Szkole Podstawowej nr 1 w Kozłowie został rozstrzygnięty konkurs plastyczny „Jak segregować odpady”. Konkurs  polegał na wykonaniu plakatu lub modelu przedstawiającego prawidłowy sposób segregacji odpadów.

W konkursie wzięli udział uczniowie klas siódmych oraz gimnazjalnych.

Głównym celem konkursu było zwiększenie świadomości uczniów na temat prawidłowej segregacji odpadów oraz zachęcenie do niej we własnym domu.

Zwycięzcami konkursu zostali:

Kategoria plakat:

I miejsce – dwie uczennice z klasy VII a

II miejsce – uczennica z klasy VII b

III miejsce – uczennica z klasy VII a

Wyróżnienia: dwie uczennice z klasy VII a oraz trzy uczennice z klasy VII b.

 

Kategoria model:

I miejsce – uczennica z klasy II b

II miejsce – uczennica z klasy II b

III miejsce – uczeń z klasy II a

Wyróżnienia: trzy uczennice z klasy VII a, jedna uczennica z klasy VII b oraz  uczennica z klasy II a i uczennica z klasy II b.