„Jak segregować odpady?” – konkurs plastyczny

W dniu 15 maja 2018 r. w Szkole Podstawowej nr 1 w Kozłowie został rozstrzygnięty konkurs plastyczny „Jak segregować odpady”. Konkurs  polegał na wykonaniu plakatu lub modelu przedstawiającego prawidłowy sposób segregacji odpadów.

W konkursie wzięli udział uczniowie klas siódmych oraz gimnazjalnych.

Głównym celem konkursu było zwiększenie świadomości uczniów na temat prawidłowej segregacji odpadów oraz zachęcenie do niej we własnym domu.

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali nagrody książkowe ufundowane przez CP Recycling O.O.O.

 

Zwycięzcami konkursu zostali:

Kategoria plakat:

I miejsce – dwie uczennice z klasy VII a

II miejsce – uczennica z klasy VII b

III miejsce – uczennica z klasy VII a

Wyróżnienia: dwie uczennice z klasy VII a oraz trzy uczennice z klasy VII b.

 

Kategoria model:

I miejsce – uczennica z klasy II b

II miejsce – uczennica z klasy II b

III miejsce – uczeń z klasy II a

Wyróżnienia: trzy uczennice z klasy VII a, jedna uczennica z klasy VII b oraz  uczennica z klasy II a i uczennica z klasy II b.