Dzień Ziemi

W kwietniu podczas organizowanego przez Miasto Jastrzębie-Zdrój festynu z okazji Dnia Ziemi objęliśmy naszym patronatem warsztaty ekologiczne prowadzone przez firmę "EKO". 
Stoisko dedykowane było całym rodzinom. Głównie miało na celu przybliżyć wszystkim przepisy i sposoby postępowania z odpadami oraz poinformować mieszkańców o szkodliwym wpływie dzikich wysypisk i spalaniu śmieci na życie ludzi, glebę, wodę i powietrze. Przeprowadzono liczne quizy dotyczące gospodarowania odpadami oraz konkursy. Największym zainteresowaniem cieszył się konkurs praktycznej segregacji odpadów.

Zaprezentowane zostały pojemniki i worki przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych oraz przedstawiono sposób działania myjko-śmieciarki.

Natomiast dla najmłodszych odbywały się konkursy plastyczne.