Piłki za Puszki

Całorocznie wspieramy Funadcję Recal, która prowadzi akcję "Piłki za Puszki". Główną ideą projektu jest połączenie dwóch ważnych aspektów zrównoważonego rozwoju społeczeństwa: sportu i ochrony zasobów naturalnych. 
Za każde 15 kg zebranych puszek, zgłoszone obiekty sportowe (głównie boiska typu “Orlik”) otrzymują wysokiej jakości piłkę do futbolu, siatkówki, koszykówki lub innej dyscypliny. 

Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej pod adresem: http://pilkizapuszki.pl/opis-projektu/