Every Can Counts

W ciągu całego roku cyklicznie wspieramy europejski program Every Can Counts, czyli Każda Puszka Cenna, polegający na zachęcaniu do recyklingu puszek po napojach, zwłaszcza poza domem.

Na różnego rodzaju wydarzeniach kulturalnych animatorzy Every Can Counts motywują innych do odpowiedniego postępowania ze zużytymi opakowaniami na specjalnym stoisku edukacyjnym z atrakcjami oraz przekazują wiedzę na temat korzyści płynących z recyklingu.