Międzyszkolny Konkurs Ekologiczny

W dniu 14 grudnia 2018 r. w Miechowskim Domu Kultury odbył się finał Międzyszkolnego Konkursu Ekologicznego. Wzięło w nim udział po 3 uczniów z każdej ze szkół, wyłonionych w drodze eliminacji w konkursach szkolnych.

CP Recycling O.O.O. S.A. objęło wydarzenie Patronatem Merytorycznym oraz ufundowało nagrody książkowe. 

W konkursie brały udział:

Szkoła Podstawowa nr. 1 z Miechowa

Szkoła Podstawowa z Antolki

Szkoła Podstawowa z Pstroszyc

Szkoła Podstawowa z Kozłowa

Społeczna Szkoła Podstawowa z Przybysławic

Zespół Szkół nr. 2 z Miechowa