Szkolenie - Zmiany w przepisach 2015 r. - ewidencja i sprawozdawczość środowiskowa

W dniach 28 i 29 maja 2015 w siedzibie Organizacji Odzysku S.A. przy ul. Jasnogórskiej 1 odbyło się szkolenie z zakresu "Zmiany w przepisach 2015 r. - ewidencja i sprawozdawczość środowiskowa" prowadzone przez Panią Dr Dominikę Sułkowską Dyrektora ds. Rozwoju SINOMA, wykładowcę, eksperta w zakresie ochrony środowiska.

 Celem Szkolenia było przekazanie wiedzy z zakresu obowiązujących przepisów prawa ochrony środowiska dotyczących wytworzonych odpadów opakowaniowych. Uczestnicy szkolenia zapoznali się z najnowszymi przepisami prawa oraz umiejętnością ich interpretacji w oparciu o najnowsze przepisy. W trakcie szkolenia omawiane były : system zbiórki i segregacji odpadów opakowaniowych, sposób postępowania z odpadami opakowaniowymi, zasady odpowiedzialności za odpady wytworzone przez przedsiębiorcę, odzysk odpadów opakowaniowych na terenie zakładów pracy, publiczne kampanie edukacyjne. Uczestnicy szkolenie poznali nowe wzory w ewidencji odpadów karty przekazania odpadów, karty ewidencji odpadów, karty ewidencji komunalnych osadów ściekowych, karty ewidencji zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz karty ewidencji pojazdu wycofanego z eksploatacji, karty ewidencji odpadów niebezpiecznych, zmiany w decyzjach administracyjnych oraz jak unikać błędów w sprawozdaniach. Program szkolenia omawiał prawo ochrony środowiska, ale samo szkolenie prowadzone było w oparciu o praktyczne przykłady wzięte z doświadczenia Wykładowcy i samych Uczestników.