„Ewolucja w siedmiu krokach”

   W ramach prowadzenia publicznej kampani edukacyjnej informujemy, że seria współorganizowanych przez CP Recycling oraz Interseroh spotkań branżowych pod nazwą "Usprawniony system" zaowocował raportem „Ewolucja w siedmiu krokach”.Opracowanie stanowi autorską propozycję usprawnienia systemu gospodarowania opakowaniami i odpadami opakowaniowymi w Polsce. 

Przygotowana przez Interseroh i CP Recycling koncepcja podlegała szerokiej dyskusji i konsultacjom branżowym prowadzonym wspólnie wraz z pozostałymi uczestnikami rynku i zawiera rozwiązania umożliwiające nie tylko ewolucyjne usprawnienie krajowego systemu, ale przede wszystkim osiągniecie oczekiwanych przez Unię Europejską poziomów recyklingu odpadów opakowaniowych.
Zachęcamy do lektury raportu, który dostępny jest na stronie:  http://www.usprawnionysystem.pl/