III MIĘDZYNARODOWA EKO-KONFERENCJA EKON 2019

III Międzynarodowa Eko-Konferencja EKON 2019: "Circular Economy - The Economy of The Future"- 

W dniach 18-19 października 2019 r. w Wadowicach odbyła się III edycja Międzynarodowej Eko - Konferencja EKON 2019 „Circular Economy – The Economy of the Future”. W ramach Konferencji, której mottem było ”Gospodarka o Obiegu Zamkniętym - Gospodarką Przyszłości” przedmiotem szczególnego zainteresowania okazała się koncepcja gospodarki niskoemisyjnej i zasobooszczędnej, będąca wyzwaniem przed jakim staje Unia Europejska oraz inne kraje naszego regionu.

Wydarzenie to było okazją do wymiany poglądów przez przedstawicieli administracji państwowej, środowisk naukowych; instytutów badawczych, przedsiębiorstw; organizacji pozarządowych oraz instytucji zaangażowanych w działania proekologiczne. Konferencję otworzył Patron wydarzenia - Minister Paweł Ciećko, Główny Inspektor Ochrony Środowiska.

Podczas paneli merytorycznych w pierwszym dniu Konferencji swoje poglądy wyrazili zarówno przedstawiciele administracji rządowej jak i przedsiębiorcy, którzy aktywnie biorą udział w działaniach na rzecz ochrony środowiska.