Akcja Sadzenia Drzew

W dniu 11.04.2015 r KOBA Organizacja Odzysku Opakowań S.A. wspólnie ze Szkołami;

1.Szkołą  Podstawową w Antolce
2. Szkołą Podstawową w Pstroszycach
3. Społeczną Szkołą Podstawową w Przybysławicach
4. Szkołą Podstawową w Kozłowie
5. Gimnazjum w Kozłowie

Przeprowadziła Akcję sadzenia drzew i krzewów w rejonie Książa Wielkiego. Akcję sadzenia drzew
poprzedziły zajęcia dydaktyczne, dotyczące wpływu selektywnej zbiórki odpadów opakowaniowych
na naturalne środowisko. Zasady sortowania , oraz droga od przysłowiowego kosza na śmieci do
zakładu recyklingu.

Każda ze Szkół wraz z opiekunem oraz współpracującymi w Akcji myśliwymi , w pięciu grupach udała
się w rejon lasów, śródpolnych remiz oraz pozostałych nieużytków. Dzieci wraz z opiekunami w
trakcie Akcji posadziły ponad 1000 sadzonek drzew i krzewów.

Po ciężkiej pracy uczniowie spożyli gorące kiełbaski prosto z ogniska , które także przygotowali.  Jest
to cykliczna Akcja przygotowywana przez Naszą Organizację w której w bieżącym roku uczestniczyło
ponad 70 uczniów oraz kilkunastu opiekunów.