Nowe prawo w zakresie opakowań i odpadów opakowaniowych - szkolenie

 W dniach 12-13 czerwca 2014 r. w siedzibie Koba Organizacja Odzysku Opakowań S.A odbyło się szkolenie „Nowe prawo w zakresie opakowań i odpadów opakowaniowych” organizowane dla kontrahentów.
Celem niniejszego szkolenia było omówienie przepisów nowego prawa, w tym dotychczasowych obowiązków, które w podobnej postaci są obecne w nowej ustawie, jak też zwrócenie uwagi i przedstawienie całkiem nowych rozwiązań w zakresie obowiązków dotyczących opakowań i odpadów opakowaniowych. Uczestnicy zapoznali się z najważniejszymi zmianami przepisów obowiązujących od 2014 r. w zakresie odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych oraz nowych obowiązków wynikających z przepisów ustawy. Omówiono również przepisy przejściowe i dostosowujące do projektowanej ustawy dotyczące m.in. obowiązków związanych z wprowadzaniem opakowań wielomateriałowych i po produktach niebezpiecznych.