Sprzątanie lasu

W dniu 4.10.2014

Koba Organizacja Odzysku Opakowań S.A zorganizowała kolejną Akcję w ramach publicznych kampanii edukacji
ekologicznej.

W Akcji uczestniczyły dzieci i młodzież z;
 

  •  Szkoła Podstawowa w Kozłowie
  •  Gimnazjum w Kozłowie
  •  Szkoła Podstawowa w Antolce
  •  Szkoła Podstawowa w Pstroszycach
  •  Społeczna Szkoła Podstawowa w Przybysławicach
  •  Zespół Szkół mr.2 w Miechowie.

Oraz myśliwi i leśnicy z Nadleśnictwa Tunel.

W czasie trwania Akcji dzieci i młodzież zapoznali się z zasadami postępowania z odpadami
opakowaniowymi, a także sposobami ich recyklingu.  Prelekcję przeprowadził dyr. Zbigniew
Skowronek, który również odpowiadał na wiele pytań zdawanych przez dzieci.
 

Po przeprowadzeniu szkolenia dzieci zostały podzielone na mniejsze grupy, które następnie udały się
w różne części gminy gdzie odbywały się kolejne działania jak ; sprzątanie lasu, sadzenie krzewów, 
zbiórka kasztanów i żołędzi, które zostały przekazane do nadleśnictwa w celu przygotowania z nich
sadzonek.  Po kilkugodzinnych działaniach wszyscy uczestnicy a było ich ponad 150 osób spotkali się
na wspólnym ognisku , gdzie mogli spożyć gorący posiłek i usmażyć sobie kiełbaski.
 

Tego typu akcje prowadzone cyklicznie już od ponad 5 lat, w czasie których wspólne działania dzieci i
młodzieży doprowadziły do zdecydowanego podniesienia świadomości ekologicznej – dzięki czemu
zauważamy , iż w pobliskich lasach coraz mniej pojawia się tzw. dzikich wysypisk . A mieszkańcy coraz
efektywniej segregują odpady opakowaniowe – co także, potwierdzają władze gmin z Kozłowa i
Miechowa.