Rycerze w Zabierzowie

W dniach 20-21 września 2014 roku na podkrakowskich Błoniach Zabierzowskich odbył się II Jarmark Norbertański pod hasłem „Rycerze w Zabierzowie”.

Jarmark Norbertański – Rycerze w Zabierzowie to cykliczna impreza historyczna, łącząca w sobie pokazy średniowiecznych walk rycerskich z targami regionalnej żywności i tradycyjnego rzemiosła.

W ramach tegorocznej, drugiej już edycji wydarzenia, firma Koba Organizacja Odzysku Opakowań przeprowadziła publiczną kampanię edukacyjną promującą proekologiczne zachowania dzieci i dorosłych, uświadamiając potrzebę recyklingu odpadów opakowaniowych.

Kampania polegała na zorganizowaniu specjalnej „Ekostrefy z Kobą”, w której dokonywana była zbiórka odpadów pozostawionych na wydarzeniu przez osoby odwiedzające. W ramach kampanii promowane były proekologiczne zachowania dzieci i dorosłych, uświadamiające potrzebę recyklingu odpadów opakowaniowych.

Kampania polegała na organizacji specjalnej „Ekostrefy z Kobą”, w której dokonywana była zbiórka odpadów pozostawionych na wydarzeniu przez osoby odwiedzające.

Zabawy ruchowe odbywały się również w oparciu o materiały przeznaczone do recyklingu. Wśród dostępnych konkurencji był między innymi slalom z puszką lub rzucanie pustymi opakowaniami do celu.

Ponadto, w Ekostrefie odbywały się ekozabawy dla najmłodszych uczestników wydarzenia, które nagradzane były słodyczami oraz certyfikatami małego ekologa. Certyfikatów małego ekologa rozdano 211 uczestnikom.