Projekt ECO-TALENT.PL

 

Projekt ECO-TALENT.PL którego partnerem była Koba Organizacja Odzysku Opakowań S.A miał na celu promowanie eko-przedsiębiorczości poprzez stworzenie Inkubatora Eko-Innowacyjnych Rozwiązań. Projekt skierowany był głównie do studentów ostatniego roku studiów oraz absolwentów wyższych uczelni w Polsce.

Celem projektu było :

- Znalezienie młodych przedsiębiorczych ludzi posiadających innowacyjne pomysły o charakterze ekologicznym

- Budowanie postaw CSR – społecznej odpowiedzialności biznesu

- Propagowanie postaw proekologicznych w biznesie

- Uwrażliwienie przedsiębiorców na problemy związane z ochroną Środowiska i gospodarką odpadami

- Zmniejszanie poziomu bezrobocia wśród młodych ludzi

- Wpieranie przedsiębiorczych postaw wśród młodzieży akademickiej

- Pomoc przy założeniu oraz prowadzeniu własnej firmy

 

Partnerami Projektu były 42 uczelnie wyższe w Polsce. Zaangażowane zostały uczelniane media oraz portale społecznościowe. Zainteresowanie projektem było bardzo duże, do konkursu przystąpiło ponad 140 osób. Zostały wybrane 22 projekty które trafiły pod obrady komisji. W dniu 24 lutego 2014 roku w siedzibie Patrona Społecznego – Business Center Club w Warszawie Rada komisji wybrała 6 projektów z najciekawszymi pomysłami.

Załączniki:

Prezentacja Eco Talent

Prezentacja Eco Talent PDF