Szkolenie - „Przygotowania do kontroli w świetle zmian w przepisach - praktyka”

W dniach 27 i 28 listopada 2014 w siedzibie Organizacji Odzysku S.A. przy ul. Jasnogórskiej 1 odbyło się szkolenie z zakresu „Przygotowania do kontroli w świetle zmian w przepisach - praktyka” prowadzone przez Panią Dr Dominikę Sułkowską Dyrektora ds. Rozwoju SINOMA, wykładowcę, eksperta w zakresie ochrony środowiska.


Celem Szkolenia było przekazanie wiedzy z zakresu obowiązujących przepisów prawa ochrony środowiska, sankcji karnych wynikających z nie wypełniania obowiązków, kompetencji i zakresu kontroli WIOŚ i UM. Uczestnicy szkolenia zapoznali się z najnowszymi przepisami prawa oraz  umiejętnością ich interpretacji w oparciu o najnowsze przepisy. W trakcie szkolenia omawiane były źródła prawa oraz planowane zmiany prawne, reglamentacja korzystania ze środowiska, czyli zasady uzyskiwania zezwoleń i pozwoleń, metodyka prowadzenia ewidencji wymaganej do prawidłowego naliczenia opłat za korzystanie ze środowiska oraz metodyka naliczania tych opłat. Program szkolenia omawiał prawo ochrony środowiska, ale samo szkolenie prowadzone było w oparciu o praktyczne przykłady wzięte z doświadczenia Wykładowcy i samych Uczestników.