Międzyszkolny Konkurs Recytatorski

Międzyszkolny Konkurs Recytatorski wierszy o tematyce;
Ekologiczno- przyrodniczej

W dniu 15 grudnia 2015 roku odbył się w szkole podstawowej w Kozłowie Międzyszkolny Konkurs Recytatorski o tematyce Ekologiczno – Przyrodniczej. W konkursie uczestniczyli uczniowie ze szkół w Antolce, Pstroszycach, Przybysławicach, Kozłowie. Wśród uczestników wyłowiono zwycięzców. Wszyscy uczestnicy otrzymali nagrody książkowe ufundowane przez KOBA Organizacja Odzysku Opakowań S.A.

Zaproszeni goście:
- Pan Janusz Marjański – Redaktor Naczelny Łowca Świętokrzyskiego;
- Pan Krzysztof Szpetkowski – Redaktor Naczelny Myśliwca Krakowskiego
- Pan Mirosław Olczyk Prezes Koła Leśnik Kraków
- Pani Anna Michta- Przedstawiciel Zarządu Okręgowego PZŁ w Kielce
- Wójt gminy Kozłów pan Jan Zbigniew Basa i jego zastępca Pan Jacek Rzeźnicki.

Uczestnicy: Uczniowie Szkoły Podstawowej w Antolce wraz z Panią dyrektor Małgorzatą Borycką, Uczniowie Szkoły Podstawowej w Pstroszycach wraz z Panią Agnieszką Kalembą, Uczniowie Społecznej Szkoły Podstawowej w Przybysławicach wraz z Panią dyrektor Katarzyną Kowalską, Uczniowie Gimnazjum w Kozłowie wraz z Panią Agnieszką Kalembą Uczniowie Szkoły Podstawowej Nr 1w Kozłowie z Panią Wiesławą Dowolską

Organizatorzy: Dyrektor Szkoły Leszek Misiak i wicedyrektor Maria Lesiak Konkurs Literacki „Ekologia w poezji”: I miejsce Julia Lenart SP Nr1 w Kozłowie i Marzena Krupa – Gimnazjum w Kozłowie II miejsce Wiktoria Owczarz SP Antolka i Wiktoria Borowy - Gimnazjum w Kozłowie III miejsce Renata Słuszniak SP Pstroszyce i Natalia Otfinowska SSP w Przybysławicach Konkurs Recytatorski wierszy o tematyce ekologiczno- przyrodniczej I miejsce Izabela Nowak – SP Antolka II miejsce Jakub Pasek – SSP Przybysławice III miejsce Natalia Bała – SP Antolka Uczniowie Gimnazjum w Kozłowie I miejsce –Paulina Łazarz II miejsce Aleksandra Włodarczyk i Julia Karcz III miejsce Kamil Dowolski i Konrad Sęk