Finał konkursu wiedzy ekologiczno-przyrodniczej, Kozłów, 19.04.2013

 KOBA Organizacja Odzysku Opakowań S.A. po raz kolejny uczciła Dzień Ziemi - organizując międzyszkolny konkurs wiedzy ekologiczno-przyrodniczej. W tym roku, uroczysty finał odbył się w Szkole Podstawowej nr 1 w Kozłowie.

W bieżącym roku w eliminacjach wewnątrzszkolnych uczestniczyło 1101 uczniów spośród których zostało wyłonionych 27 finalistów.  W eliminacjach brali udział uczniowie z 5 szkół Gminy Książ Wielki, m.in. Szkoła Podstawowa w Pstroszycach, Zespół Szkół nr 2 z Miechowa, Szkoła Podstawowa w Antolce, Społeczna Szkoła Podstawowa w PrzybysławicachSzkoła Podstawowa w Kozłowie,

Z roku na rok obserwujemy coraz wyższy poziom wiedzy uczestników konkursu. Na 81 pytań najlepsi odpowiedzieli poprawnie na 79 – a pytania, według grona pedagogicznego były naprawdę bardzo trudne i dotyczyły bardzo szerokiego zakresu wiedzy. Taki wynik mile zaskoczył  zarówno Komisję egzaminacyjna jak i nauczycieli przygotowujących dzieci do konkursu. Mimo, iż wiele wątków tematycznych wychodziło poza zakres programu nauczania, uczniowie doskonale sobie z tym poradzili.

W tym roku Komisja wyłoniła 5 laureatów, gdyż w dwóch przypadkach uczniowie osiągnęli identyczne wyniki .

Pierwsze miejsce,  z jednakową ilością punktów zajęli : Karolina Podsiadło i Kamil Dowolski ze Szkoły Podstawowej Nr 1. w Kozłowie.

Drugie miejsce:  Piotr Glaba ze Społecznej  Szkoły Podstawowej w Przybysławicach

Trzecie miejsce: Aleksandra Twardowska i Monika Glaba ze Społecznej Szkoły Podstawowej w Przybysławicach . 

Zwycięzcom gratulujemy a wszystkim uczestnikom dziękujemy za zaangażowanie.

Wszyscy finaliści otrzymali nagrody książkowe, a zwycięzcy dodatkowo piękne albumy.

Rozdanie nagród uświetnił występ dzieci z tutejszej szkoły, dotyczący  Ochrony naturalnego Środowiska oraz zachowań proekologicznych. 

Należy również wspomnieć, iż wysiłek jaki wkładają w edukację ekologiczną; organizatorzy, grono pedagogiczne szkół biorących udział w konkursie został dostrzeżony, także przez lokalne władze na czele z wójtem Kozłowa Panem Stanisławem Plutą . Obecnie już informacje o tych działaniach docierają również do prasy ogólnopolskiej.