Obchody "Dzień Ziemi" - Sprawozdanie z akcji, Gdańsk 22.04.2013

 W ramach akcji Dnia Ziemi KOBA Organizacja Odzysku Opakowań SA zaprosiła dzieci ze szkół podstawowych do zakładu skupu i przerobu aluminium PAPC S.A. w Gdański , gdzie odbyły się praktyczne lekcje ekologii.

 

Wycieczka ze Szkoły Podstawowej nr 52 w Gdańsku pojawiła się 22 kwietnia. W tym dniu zakład odwiedziło ponad 140 osób.  Uczniowie z II-gich i III-cich klas przynieśli ze sobą zebrane wcześniej puszki i mogły je osobiście poddać procesowi obróbki.

 

W trakcie zwiedzania wszystkie dzieci zapoznały się z ciekawymi faktami na temat zastosowania oraz recyklingu aluminium, informacjami dotyczącym technologii odzysku opakowań aluminiowych oraz mogły same obserwować etapy przygotowania puszek do powtórnego przetworzenia.

 

Kierownik Zakładu przybliżył dzieciom proces oczyszczania oraz "wędrówkę" odpadów z ich domów do ponownego przetopienia w hucie aluminium.  Dzieci poznały poszczególne procesy technologiczne niezbędne przed wysyłką puszek do huty, a mianowicie:  wstępne oczyszczanie puszek na sicie z piasku i resztek napojów, separację elekromagnetyczną puszek aluminiowych od stalowych, prasownie puszek w kostki oraz ich skanowanie w celu stwierdzenia czystości.

Seria wycieczek organizowanych w okazji Dni Ziemi i Sprzątania Świata cieszy się nieustającym zainteresowaniem. Do Zakładów systematycznie przychodzą wycieczki szkolne, dla których zwiedzanie Zakładu jest najlepszą lekcją ekologii.