Szkolenie dla kontrahentów na temat gospodarki odpadami

          W dniach 06.06 i 07.06.2013 roku w siedzibie Organizacji firmy przy ul. Jasnogórskiej 1 w Krakowie odbyło się szkolenie dla kontrahentów KOBA Organizacja Odzysku Opakowań na temat „ Gospodarki odpadami w przedsiębiorstwie w świetle ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.”

Na naszym szkoleniu gościliśmy przedstawicieli ponad 90 firm współpracujących z Naszą Organizacją.  

         

         Duże zainteresowanie, a także ilość pytań utwierdzają w przekonaniu, iż poruszana tematyka jest przydatna w codziennej pracy przedsiębiorców.

Rozmawialiśmy między innymi o obowiązkach ciążących na Przedsiębiorcach, zmianach w nowej ustawie oraz jej wpływie na bieżącą działalność . Spotkania stwarzają również okazję do dyskusji i wymiany doświadczeń z przedstawicielami wielu firm.

 

          Serdecznie dziękujemy za udział w naszym szkoleniu licząc, że następne spotka się równie ciepłym przyjęciem.