Zmiany w przepisach w 2016 roku dotyczące opakowań, gospodarowania odpadami i sprzętem elektrycznym

Zmiany w przepisach w 2016 roku dotyczące opakowań, gospodarowania odpadami i sprzętem elektrycznym

"Zmiany w przepisach w 2016 roku dotyczące opakowań, gospodarowania odpadami i sprzętem elektrycznym” to temat kolejnego szkolenia, które odbyło się w siedzibie firmy w dniach 12 i 13 listopada 2015 roku.

Szkolenie organizowane przez Koba Organizacja Odzysku Opakowań SA skierowane było do przedsiębiorców objętych ustawowym obowiązkiem odzysku i recyklingu opakowań w świetle nowej ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi z dnia 13 czerwca 2013 roku.

Podczas szkolenia zostały przybliżone uczestnikom najważniejszych zmiany planowane do wprowadzenia od 2016 r. w zakresie odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych, informacje na temat aktualnych przepisów dotyczących gospodarki odpadami, zakres obowiązków przedsiębiorców w oparciu o nowe przepisy oraz ich interpretację i zastosowanie w praktyce.

Program szkolenia obejmował między innymi :

1. zezwolenia, pozwolenia oraz inne decyzje w zakresie gospodarki odpadami opakowaniowymi,
2. zasady postępowania z odpadami opakowaniowymi – selektywna zbiórka,
3. sposoby postępowania z odpadami niebezpiecznymi,
4. skąd i w jaki sposób pozyskać środki finansowe na prowadzenie działań edukacyjnych,
5. praktyczne sposoby dotarcia do różnych grup społecznych w celu tworzenia postaw ekologicznych
6. sposoby organizowania konkursów i eventów mających na celu podnoszenie świadomości ekologicznej