Eko Akcja 2013

 KOBA Organizacja  Odzysku S.A. – podobnie jak w poprzednich latach, wspólnie z uczniami i gronem pedagogicznym  szkół z;  Antolki, Przybysławic, Pstroszyc , Kozłowa i Miechowa  zorganizowała Akcję Ekologiczną  , która miała na celu:

 

• Sprzątanie lasu 

• Zbiórkę pokarmu, na zimowe dokarmianie zwierząt dziko żyjących , w okolicy Książa Wielkiego

 

W akcji uczestniczyli, także myśliwi z lokalnego Koła Łowieckiego. Wspólna Akcja, jest doskonała lekcją przyrody, w czasie której dzieci poznają tajniki dbania o lokalną faunę i florę. Tego typu akcje organizowane już od 6 lat przynoszą wymierne efekty w postaci wysokiej świadomości ekologicznej. Dziś coraz rzadziej można spotkać dzikie wysypiska, lokalna społeczność ma większą świadomość działań zmierzających do Ochrony Przyrody, a także zasad i celów statutowych Kół Łowieckich. 

Nasze cykliczne Akcje wspierane są, także przez lokalne środowisko. W bieżącym roku , podobnie     jak w poprzednich latach np. zbiórkę kolb kukurydzy umożliwił nam (bezpłatnie) lokalny plantator. Oprócz kolb kukurydzy zbierane były  kasztany i żołędzie, które niejednokrotnie przekazywane są przez uczniów do szkółek leśnych w celu odbudowy drzewostanu.

Także i lokalne władze samorządowe, bardzo chętnie wspierają te działania przynoszące długofalowe efekty; zarówno dla Środowiska Naturalnego jak również dla mieszkańców.

Tego typu Akcje, zawsze kończą się wspólnym ogniskiem pieczeniem kiełbasek oraz gorącą grochówką, dzieci dodatkowo otrzymują słodycze.

Kolejna Akcja planowana jest wiosną 2014 roku, kiedy to odbywa się sadzenie drzew i krzewów, poprzedzone międzyszkolnym konkursem ekologicznym.