Szkolenie - "Nowe prawo w zakresie opakowań..."

 „Nowe prawo w zakresie opakowań i odpadów opakowaniowych – ustawa o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi” – pod taką nazwą odbyło się szkolenie organizowane przez Koba Organizacja Odzysku Opakowań SA. W dniach 24.10 – 25.10.2013 roku. Szkolenie organizowane przez Koba Organizacja Odzysku Opakowań SA skierowane było do przedsiębiorców objętych ustawowym obowiązkiem odzysku i recyklingu opakowań w świetle nowej ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi z dnia 13 czerwca 2013 roku. Podczas szkolenia zostały przybliżone uczestnikom najważniejszych zmiany planowane do wprowadzenia od 2014 r. w zakresie odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych,  informacje na temat aktualnych przepisów dotyczących gospodarki odpadami, zakres obowiązków przedsiębiorców w oparciu o nowe przepisy oraz ich interpretację i  zastosowanie w praktyce.