Sadzenie drzew, Sprzatanie Świata, Kozłów, 21.04.2012

21 kwietnia 2012 roku KOBA Organizacja Odzysku Opakowań S.A. wspólnie z uczniami Szkół Podstawowych Gminy Książ Wielki oraz leśnikami  -  zorganizowała Akcję sadzenia drzew i krzewów w śródpolnych remizach .
Posadzono ponad 500 drzew oraz około 350 krzewów.

Po wspólnej akcji, każda z grup uwieńczyła  pracę wspólnym ogniskiem i pieczeniem kiełbasek. Akcja powtarzana jest już od kilku lat, a jej owocami jest już kilka tysięcy drzewek i krzewów rosnących w urokliwym regionie powiatu miechowskiego.