Sprawozdanie z akcji "Sprzątanie Świata" - 10-11.10.2012 r.

Z okazji międzynarodowego dnia Sprzątania Świata KOBA Organizacja Odzysku Opakowań S.A. zaprosiła dzieci z kilku szkół podstawowych do zakładu skupu i przerobu aluminium PAPC S.A. w Krakowie, gdzie odbyły się praktyczne lekcje ekologii. Pierwsza wizyta miała miejsce 24 września, kolejne - przez cały październik.

W dniach 10 i 11 października 2012 r. w zakładzie pojawiły się dzieci ze szkoły podstawowej w Zielonkach. 8 klas (klasy Ia , Ib , Ic, IIa, IIb i IIc  oraz IIIa i IIIc) w sumie ponad 160 uczniów wraz z opiekunami.
Dzieci przed planowaną wizytą zbierały puste puszki, aby mogły je potem zabrać do zakładu i mogły je osobiście poddać procesowi obróbki.
W trakcie zwiedzania wszystkie dzieci zapoznały się z ciekawymi faktami na temat zastosowania oraz recyklingu aluminium, informacjami dotyczącym technologii odzysku opakowań aluminiowych oraz mogły same obserwować etapy przygotowania puszek do powtórnego przetworzenia.
Kierownik i Pracownicy Zakładu przybliżyli dzieciom proces oczyszczania oraz "wędrówkę" odpadów z ich domów do ponownego przetopienia w hucie aluminium. Dzieci poznały poszczególne procesy technologiczne niezbędne przed wysyłką puszek do huty, a mianowicie:  wstępne oczyszczanie puszek na sicie z piasku i resztek napojów, separację elekromagnetyczną puszek aluminiowych od stalowych, prasownie puszek w kostki oraz ich skanowanie w celu stwierdzenia czystości.
Podczas wizyty pytaniom nie było końca. To najlepiej świadczy o zainteresowaniu tematem  młodych adeptów recyklingu, dla których zwiedzanie Zakładu jest najlepszą lekcją ekologii.